7:00 - 8:45 Przyjmowanie dzieci do żłobka

 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • indywidualne kontakty rodziców z opiekunami.

8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej w tym nauka korzystania z nocnika i sedesu, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

9:00 - 9:30 Śniadanie

9:30 - 10:45 Zabawy edukacyjno-rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka.

 • zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy parateatralne.

10:45 - 11:00 Drugie śniadanie

11:00 - 12:30 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)

 • zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie nowych rzeczy, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy konstrukcyjne.

12:30 – 12:45 Przygotowanie do obiadu

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej w tym nauka korzystania z nocnika i sedesu.

12:45 - 13:20 Obiad – wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami

13:20 - 13:30 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

13:30 - 15:00 Drzemka lub leżakowanie

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.


15:00 – 15:30 Podwieczorek

15:30 - 16:30 Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci

 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy plastyczne.

16:30 - 17:00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.